SOLDECOL - Kováčska farba 0,75 l kovovo sivá

17,64 € Uvedená cena je platná k 02.06.2023
Do obchodu

Jednozložková farba s obsahom železitej sľudy, grafitu a metalických pigmentov.Určená je pre vonkajšie a vnútorné antikorózne nátery na železné kovy alebo upravené neželezné kovy - meď, pozink, hliník a pod. Vhodná na mreže, brány, ploty, kovaný nábytok, brány, zábradlia, oceľové konštrukcie, kovových lavičiek, či pouličného osvetlenia. 
Výdatnosť:
- cca 8-10 m2/L v jednej vrstve
Riedidlo:
- S 6006 (spravidla nie je nutné riediť)
Príprava podkladu 
Podklad musí byť súdržný, suchý, bez mechanických nečistôt, okují, korózie a odmastený. Železné kovy obrúste drôtenou kefou alebo brúsnym papierom , prípadne otryskať. Pri neželezných kovoch odstráňte korózne produkty brúsnym papierom alebo ľahkým otryskaním. Pri zinkovanom povrchu nesmie dôjsť k porušeniu vrstvy zinku. Pred aplikáciou kováčskej farby na neželezné kovy ich natrite vhodným základným náterom. 
Aplikácia 
Nátery železných kovov:
Pri požiadavkách na vysoko odlný antikorózny náterový systém je potrebné vykonať základný náter farbou Soldecol Primer. Inak nie je základný náter potrebný. 
Vrchný náter urobte kováčskou farbou v minimálne 3 vrstvách v závislosti od konkrétneho korózneho prostredia. Prvú vrstvu odporúčame naniesť ako súvislý a celistvý film, poslednou vrstvou je možné vytvárať dekoračné efekty.Vhodnými nanášacími technikami sú napr. tupovanie štetcom alebo všesmerové roztieranie krátkymi ťahmi štetca silnou vrstvou farby.Konkrétny vzhľad poslednej vrstvy sa odporúča najskôr odskúšať.Interval medzi nátermi je minimálne 6 hodín. 
Nátery neželezných kovov:
Popri mechanickom spôsobe čistenia ako napr. okefovanie ši ľahké abrazívne ometenie neželeznými prostriedkami sa odporúča umytie povrchu čpavkovou vodou s prídavkom saponátu - avšak neodporúča sa používať prostriedky bežné do domácnosti ako Jar, Pur a iné. Zinkovaný povrch sa pomocou tohto roztoku omýva pomocou kefy alebo väčšieho štetca vytvárajúc penu. Akonáhle pena začne šednúť, nechá sa niekoľko minút pôsobiť a celá plocha sa dôkladne opláchne čistou vodou. 
Na zaistenie vyššej prídržnosti a odolnosti náterového systému je vhodné nanesenie základnej vrstvy použitím Soldecol Pur Primer.Následne je možné naniesť kováčsku farbu na dobre preschnutý základný náter. 
Pretieranie starých náterov:
Aplikácia farby na neidentifikovateľné nátery je možná po tom ako sa vykoná test kompatibility na skúšobnej ploche. Pokiaľ nedôjde k poškodeniu podkladovej vrstvy do cca 15 minút , vada sa následne už väčšinou neprejaví. 
Vlastný aplikačný postup kováčskej farby je podobný ako v prípade náterov železných kovov. 
Čistenie náradia 
Všetky pomôcky je potrebné očistiť ihneď po skončení prác riedidlom S 6006. 

Najhľadanejšie