NOVOCHEMA - Ľanová fermež 0,4 kg

5,63 € Uvedená cena je platná k 21.09.2023
Do obchodu

Ľanová fermež sa používa pre napúšťanie dreva a iných savých podkladov pred náterom olejovými alebo syntetickými farbami.Fermež má nízku viskozitu, preniká hlboko do dreva a chráni ho.Pre účel základného náteru je možné fermež riediť 30% riedidlom S 6006.Výdatnosť:- 8-15 m2/kgRiedenie:- S 6006 (riedenie pre základný náter)Príprava podkladuDrevený podklad musí byť čistý, suchý, súdržný a prebrúsený.AplikáciaFermež pred použitím premiešajte.Nanášajte štetcom, valčekom, handrou alebo namáčaním.Po cca 10 minútach nevsatú fermež zotrite suchou handrou tak, aby povrch nebol lepkavý a lesklý.Čistenie náradiaPracovné náradie očistite pomocou C 6000 alebo technickým benzínom.Identifikácia nebezpečnostiKlasifikácia látky alebo zmesiKlasifikácia zmesi podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008Zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.Prvky označovaniaVýstražný piktogram: -Výstražné slovo: -Výstražné upozornenia: -Bezpečnostné upozorneniaEUH210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajovObsahuje: -Iná nebezpečnosťNeuvedená.

Najhľadanejšie