Reklama

Výrub stromov by mal v národných parkoch čoskoro skončiť. Vďaka novele zákona ho budú môcť ochranári zablokovať

Reklama

Výrub lesov v slovenských národných parkoch trápi nejedného Slováka či turistu. Smutný pohľad na vyrúbané stromy by sa mal čoskoro skončiť. Spoločnosti ťažiace drevo v chránených oblastiach totiž prídu o výnimky, ktoré im boli udelené. Zakázaný bude holorubný spôsob hospodárenia a regulovať by sa mala aj náhodná ťažba.

Tieto body sú obsiahnuté v novele zákona o ochrane prírody, ktorá úspešne prešla vládou. Minister životného prostredia László Sólymos sa obáva, aby zákon nebol v legislatívnom procese pozmenený pod vplyvom lobingu či tlaku ťažiarov. Tvrdí, že keby takýto zákon Slovensko schválilo pred 15 rokmi, Nízke Tatry by dnes nemuseli vyzerať tak, ako vyzerajú.

Systém ťažby v takýchto chránených oblastiach by mal byť transparentnejší. To znamená, že každá ťažba bude zaznamenaná na verejne dostupnej webovej stránke ochrany prírody, aby si o nej mohli nájsť informácie aj občania.

Zákon pomôže chráneným územiam aj tak, že v nich obmedzí vysádzanie rastlinných druhov a umiestňovanie živočíchov, ktoré tam pôvodne nežili. Narušuje sa tým miestna fauna a flóra, na čo dopláca naša príroda vo všeobecnosti.