Reklama

Mýty, ktoré už od detstva považujeme za pravdivé

Reklama
Mýt: Zdržiavanie sa pri mikrovlnnej rúre môže spôsobiť rakovinu

Ako dieťaťu vám s najväčšou pravdepodobnosťou hovorili, aby ste nestáli blízko mikrovlnnej rúry, lebo vám to môže ublížiť. Tým majú na mysli hlavne nebezpečenstvo vystavenia organizmu žiareniu. Rádiofrekvenčné žiarenie používané v kuchynských zariadeniach je nízke a bezpečné. Podľa informácií získaných od American Cancer Society zostáva energia vyžarovaná mikrovlnnými rúrami vo vnútri prístroja a existencia akéhokoľvek poškodenia zdravia nebola preukázaná.

Reklama